Opiskelija-asunnot Kokkolassa
Tiedotteet

Kesäpuolitus / summer half

KT OY TANKKARI TIEDOTTAA

Tänä vuonna jatkamme hyväksi havaittua kesäpuolitusta: voit pitää soluasuntosi kesän yli maksamalla vain puoli vuokraa kalenterikuukaudelta kesä-, heinä- ja elokuulta (Kelan tuettomilta kuukausilta). Aika voi olla 1-3 kuukautta, kunhan se on vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi.

Asuntoa ei tarvitse tyhjentää, mutta avaimet luovutetaan toimistolle. Tuona aikana asunnossa ei yövytä, vaan sitä pidetään ainoastaan "varastotilana".

avain tuotava toimistolle viimeistään

toukokuun 31. päivä

kesäkuun 29. päivä

heinäkuun 31. päivä

avaimen haku ilman kesäpuolituksen menettämistä

kesäkuun 29. päivä

heinäkuun 27. päivä

elokuun 24. päivä

Palauttaessasi avaimet lasketaan puolitus ja vuokra maksetaan normaalisti kuukauden 7. päivä jo saaduilla kuiteilla. Näin sinulla on varmuus asunnosta syksyksi ja säästyt uudelta hakumenettelyltä. Huomaathan, että kesäpuolitus koskee vain soluasuntoja. 

TANKKARI STUDENT HOUSING INFORMS

Tankkari student housing offers students living in cell apartments half price summer-time. This means that students living in cell apartments can keep their rooms throughout the summer and pay half price for the three summer months.

How does it work?

You can store your things in your apartment if you leave Kokkola for the summer. Apartment keys are returned to Tankkari student housing office. During this time, the apartment is meant only to be used as "storage". Tenant is not allowed to stay in the room during this time.

key must be brought to the office at the latest

May 31st

June 29th

July 31st

Key collection from the office without losing summer half benefit

June 29th

July 27th

August 24th

When returning the keys your rent for the summer will be split in half and you pay your rent as usually (but only half the rent per month). Time period can be from 1 to 3 months as long as it is a whole month.

By using this half price summer-time offer, you already have an apartment for rest of the year and you don’t have to apply for it again in autumn when you return to Kokkola. Note that summer half is only available for shared apartment rooms.

Kokkola 16.4.2018