Opiskelija-asunnot Kokkolassa
Tiedotteet

Kesäpuolitus / Summer half

CENTRIA HOUSING TIEDOTTAA

Tänä vuonna jatkamme hyväksi havaittua kesäpuolitusta: voit pitää soluasuntosi kesän yli maksamalla vain puoli vuokraa kalenterikuukaudelta kesä-, heinä- ja elokuulta (Kelan tuettomilta kuukausilta). Aika voi olla 1-3 kuukautta, kunhan se on vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi.

Asuntoa ei tarvitse tyhjentää, mutta avaimet luovutetaan toimistolle. Tuona aikana asunnossa ei yövytä, vaan sitä pidetään ainoastaan "varastotilana".


Avain tuotava toimistolle viimeistään (ei voi jättää huoneistoon)

toukokuun 31. päivä

kesäkuun 28. päivä

heinäkuun 31. päivä


Avaimen haku ilman kesäpuolituksen menettämistä

kesäkuun 28. päivä

heinäkuun 26. päivä

elokuun 26. päivä

Palauttaessasi avaimet lasketaan puolitus ja vuokra maksetaan normaalisti kuukauden 7. päivä jo saaduilla kuiteilla. Näin sinulla on varmuus asunnosta syksyksi ja säästyt uudelta hakumenettelyltä. Avainpalautus hyväksytään ainoastaan niiden avainten osalta, joissa on riittävät tiedot kesäpuolituksen tekemiseen (asukkaan nimi, kohteen tarkka osoite, sähköpostiosoite, halutut kuukaudet). Huomaathan, että kesäpuolitus koskee vain soluasuntoja. 

CENTRIA HOUSING INFORMS

Tankkari student housing offers students living in cell apartments half price summer-time. This means that students living in cell apartments can keep their rooms throughout the summer and pay half price for the three summer months.

How does it work?

You can store your things in your apartment if you leave Kokkola for the summer. Apartment keys are returned to Tankkari student housing office. During this time, the apartment is meant only to be used as "storage". Tenant is not allowed to stay in the room during this time.


Key must be brought to the office at the latest (cannot be left in the room)

May 31st

June 28th

July 31st


Key collection from the office without losing summer half benefit

June 28th

July 26th

August 26th

When returning the keys your rent for the summer will be split in half and you pay your rent as usually (but only half the rent per month). Time period can be from 1 to 3 months as long as it is a whole month.

By using this half price summer-time offer, you already have an apartment for rest of the year and you don’t have to apply for it again in autumn when you return to Kokkola. Key return is accepted only if the returned key has the information required for making a summer half change (tenant's name, precise room address, e-mail and required summer half months)

Note that summer half is only available for shared apartment rooms.

Kokkola 5.4.2019